Cyswllt


Cysylltu â ni trwy'r e-bost

Os hoffech chi gysylltu â'r Ymchwiliad am ei waith, gallwch anfon e-bost atom ar contact@covid19.public-inquiry.uk.

Caiff mewnflwch e-bost yr Ymchwiliad ei fonitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy gydol y diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni trwy'r post

Os hoffech chi gysylltu â'r Ymholiad drwy'r post, gallwch ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol:

FREEPOST
UK Covid-19 Public Inquiry

Gallai’r Ymchwiliad wrthod ymateb i ohebiaeth sydd yn anaddas, yn ddifrïol neu’n sarhaus.

Ymholiadau'r cyfryngau

Os ydych yn newyddiadurwr achrededig gallwch anfon e-bost atom ar media@covid19.public-inquiry.uk neu ein ffonio ar +44 7563 373 481.