Update: Inilunsad ang Module 9 'Economic response'; Inanunsyo ang mga bagong petsa ng pagdinig

  • Nai-publish: 9 Hulyo 2024
  • Mga Paksa: Mga Pagdinig, Modyul 9, Mga Module

Ngayon, binuksan ng Tagapangulo ng UK Covid-19 Inquiry, Baroness Hallett, ang ikasiyam na imbestigasyon ng Inquiry na sinusuri ang pagtugon sa ekonomiya sa pandemya. 

Modyul 9 ay suriin ang mga pang-ekonomiyang interbensyon na ginawa ng UK Government at Devolved Administration bilang tugon sa Covid-19 pandemic. Isasama dito ang pang-ekonomiyang suporta para sa negosyo, mga trabaho, ang mga self-employed, mga mahihinang tao, at ang mga nasa benepisyo, at ang epekto ng mga pangunahing pang-ekonomiyang interbensyon. Isasaalang-alang din nito ang karagdagang pondo na ibinibigay sa mga kaugnay na serbisyong pampubliko at mga boluntaryo at sektor ng komunidad. Higit pang mga detalye ng mga lugar ng pagsisiyasat ay kasama sa pansamantalang saklaw para sa Modyul 9.

Ang window ng aplikasyon ng Core Participant ay magbubukas mula 9 July hanggang 6 August 2024. Ang proseso para sa pag-apply para maging Core Participant ay itinakda sa Protokol ng Pangunahing Kalahok.

Ang unang Preliminary hearing para sa Module 9 ay gaganapin sa 23 Oktubre 2024 sa London.

Mga petsa ng pagdinig sa Module 6

Maaari ding kumpirmahin ng Tagapangulo ang mga petsa ng pampublikong pagdinig para sa ikaanim na pagsisiyasat ng Inquiry na susuri sa sektor ng Pangangalaga sa buong UK. Ang oral na ebidensya ay diringgin sa pagitan ng 30 Hunyo 2025 hanggang 31 ng Hulyo 2025. 

Nilalayon ng Tagapangulo na tapusin ang mga pampublikong pagdinig ng Inquiry sa 2026. 

Ang Inquiry ay nahahati sa iba't ibang pagsisiyasat - o 'Mga Module' - na susuriin ang iba't ibang bahagi ng kahandaan at pagtugon ng UK sa pandemya at sa epekto nito. 

Sa ngayon, nagbukas ang Inquiry ng siyam na imbestigasyon. 

Ang mga pagdinig para sa Module 1 (Ang pandemya na paghahanda at katatagan ng UK) at Module 2, 2A, 2B, at 2C (Unang pampulitika at administratibong paggawa ng desisyon sa UK at mga devolved na administrasyon) natapos na lahat.

Upang matiyak na napapanahon ang mga rekomendasyon ng Inquiry, nangako ang Tagapangulo na maglalathala ng mga regular na ulat. Ang ulat ng Module 1 ng Inquiry ay ilalathala sa 18 Hulyo 2024. 

Ang na-update na iskedyul ng mga pagdinig ay ang mga sumusunod:

Module Binuksan noong… Iniimbestigahan… Petsa
3 8 Nobyembre 2022 Ang epekto ng pandemya sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan   Lunes 9 Setyembre - Huwebes 10 Oktubre 2024
Break: Lunes 14 Oktubre - Biyernes 25 Oktubre 2024
Lunes 28 Oktubre - Huwebes 28 Nobyembre 2024
4 Hunyo 5, 2023 Mga bakuna, therapeutics at anti-viral na paggamot sa buong UK  Martes 14 Enero - Huwebes 30 Enero 2025
5 24 Oktubre 2023 Pagkuha Lunes 3 Marso - Huwebes 3 Abril 2025
7 19 Marso 2024 Subukan, subaybayan at ihiwalay Lunes 12 Mayo - Biyernes 30 Mayo 2025
6 Disyembre 12, 2023 Ang sektor ng pangangalaga Lunes 30 Hunyo - Huwebes 31 Hulyo 2025
8 21 Mayo 2024 Mga bata at kabataan Taglagas 2025
9 9 Hulyo 2024 Tugon sa ekonomiya Taglamig 2025