Nanawagan si Baroness Hallett sa mga tao na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa pandemya upang matulungan ang UK Covid-19 Inquiry

  • Nai-publish: 8 Hunyo 2023
  • Mga Paksa: Bawat Kwento ay Mahalaga

Ngayon, inilunsad ng UK Covid-19 Inquiry ang Every Story Matters, isang pagkakataon para sa lahat sa buong bansa na direktang ibahagi ang kanilang karanasan sa pandemya sa Inquiry.

Naapektuhan ng pandemya ang bawat tao sa UK at, sa maraming kaso, ay patuloy na may pangmatagalang epekto sa mga buhay. Ngunit ang bawat karanasan ay natatangi.
Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng personal na epekto ng pandemya sa iyo, sa iyong buhay at sa iyong mga mahal sa buhay, matutulungan mo ako at ang legal team ng Inquiry na hubugin ang aking mga rekomendasyon upang mas maging handa ang UK sa hinaharap.
Ang laki ng pandemya ay hindi pa naganap, ngunit walang sinumang kuwento ang kapareho ng sa iyo, kaya't mangyaring tulungan akong maunawaan ang buong larawan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong kuwento. Bawat kwento ay magiging mahalaga.

Baroness Heather Hallett, Tagapangulo ng Pagtatanong

Susuportahan ng Every Story Matters ang mga pagsisiyasat ng UK Covid-19 Inquiry at tutulungan ang Chair of the Inquiry na gumawa ng mga rekomendasyon para sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebidensya tungkol sa epekto ng pantao ng pandemya sa populasyon ng UK. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga apektado ng pandemya na magbahagi ng kanilang mga karanasan nang walang pormalidad ng pagbibigay ng ebidensya o pagdalo sa isang pampublikong pagdinig.

Sa pakikilahok sa Bawat Kuwento na Mahalaga, ang grupong Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru ay nagkaroon ng pagkakataon na ihatid ang kanilang mga pagkawala, personal na karanasan at alalahanin sa pagtatanong.
Sa paggawa nito, umaasa kaming ang mga pakikipag-ugnayang ito ay tutulong sa Tagapangulo ng pagtatanong, magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa epekto ng Covid-19 sa mga komunidad ng Welsh, at sa huli ay makakaimpluwensya sa kanyang mga huling rekomendasyon.

Anna-Louise Marsh-Rees, mula sa grupong Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru

Ang bawat kuwentong ibinahagi ay magiging anonymised at pagkatapos ay mag-aambag sa mahahalagang ulat na may temang. Ang mga ulat na ito ay isusumite sa bawat kaugnay na imbestigasyon bilang ebidensya. Gagamitin ang mga ito upang tukuyin ang mga uso at karaniwang mga thread sa buong bansa, pati na rin ang mga partikular na karanasan, na makakatulong sa mga pagsisiyasat at natuklasan ng Inquiry. Ang Bawat Story Matters ay mananatiling bukas sa buong buhay ng Inquiry at isang huling ulat ang isusumite bilang ebidensya upang matiyak na mahalaga ang bawat kuwento.

Gusto ng Inquiry na maraming tao hangga't maaari na makilahok sa Every Story Matters, na sumali sa halos 6,000 tao na nagbahagi na ng kanilang mga kwento. Nakikipagtulungan ang Inquiry sa mahigit 40 organisasyon upang maabot ang pinakamaraming tao hangga't maaari, kabilang ang Age UK, Marie Curie, Shelter at ang Royal College of Midwives, upang matiyak na ang mga karanasang ibinahagi ay kumakatawan sa populasyon ng UK.

Nararamdaman ko na ang mga taong may kapansanan sa pag-aaral ay dapat makisali sa Every Story Matters, dahil mahalagang ibahagi nila ang kanilang mga karanasan at kung paano sila naapektuhan ng pandemya. Ang Bawat Story Matters ay isang pagkakataon para marinig ang kanilang mga boses, lahat ay naapektuhan ng pandemya ngunit ang mga taong may kapansanan sa pag-aaral ay 6 na beses na mas malamang na mamatay kaysa sa pangkalahatang publiko at ang kanilang mga boses ay hindi narinig nang kasing dami ng nararapat sa kanila.
Ang Every Story Matters ay isang paraan para ang mga taong iyon mula sa mga komunidad na tulad natin ay marinig ng pagtatanong at sana ay magdala ng mga pagbabago para hindi na ito maulit sa susunod. Bilang isang taong may kapansanan sa pag-aaral, mahirap para sa akin na makakita ng mga tao dahil sa mga pag-lockdown at mas maraming hadlang sa aking paraan tulad ng accessibility ng mga komunikasyon.
Umaasa ako na kasing dami ng taong may kapansanan sa pag-aaral ang nakikibahagi sa Every Story Matters para marinig ang ating mga boses sa pagtatanong. Nakikipagtulungan si Mencap sa pagtatanong upang gawing accessible ang Every Story Matters hangga't maaari at nakita naming kasiya-siya ang pakikipagtulungan sa inquiry team dahil mahusay silang makinig sa amin at kung ano ang kailangan ng mga taong may mga kapansanan sa pag-aaral upang makilahok sa Every Story Matters.

Vijay Patel, opisyal ng kampanya para sa Mencap

Ang pandemya ay isang mahirap na panahon para sa lahat, ngunit para sa maraming mga matatandang tao at kanilang mga pamilya at mga kaibigan ay lalo itong mapanghamon, at kadalasan ay lubos na nagbabago ng buhay. Alam namin na ang ilang mga tao ay nakakahanap ng pagbabalik-tanaw sa madilim na panahon na ito nang hindi mabata, ngunit may iba na gusto at nangangailangan ng pagkakataong ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Para sa kanila, dumating na ang pagkakataong iyon sa anyo ng Every Story Matters at umaasa kaming tatanggapin nila ito, at makakatulong ito sa kanila sa kanilang mga paglalakbay tungo sa pagtanggap sa kanilang mga karanasan sa pandemya.
Ang pakikibahagi sa pagsasanay sa pakikinig na ito ay makakatulong din sa pangkat ng pagtatanong, sa pangunguna ni Lady Hallett, na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang nangyari, at kung bakit. Sa Age UK kami ay masigasig na tagasuporta ng ideya na dapat naming gawin ang lahat ng posible upang matutunan ang mga tamang aral mula sa emerhensiyang pangkalusugan ng COVID-19, upang ang mga matatandang tao ay hindi na muling maiiwan nang labis na nalantad sa gayong kakila-kilabot na banta. Lahat ng nakikibahagi sa "Every Story Matters" ay susuportahan ang layuning iyon.

Caroline Abrahams, Charity Director para sa Age UK

Ang mga karanasan ng mga midwife, maternity support worker, student midwife at midwifery educator ay magiging mahalaga sa pagkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kung paano naapektuhan ng pandemya ang kanilang buhay nagtatrabaho, at sa huli ay pangangalaga sa mga kababaihan, mga sanggol at pamilya. Hinihikayat ko ang lahat hangga't maaari na tumugon sa pagsasanay sa pakikinig, dahil mahalaga ang iyong mga kuwento, at ang pagbabahagi ng iyong nabuhay at pinaghirapan ay makakatulong na baguhin ang mga bagay para sa mas mahusay kung sakaling harapin natin ang katulad na sitwasyon sa hinaharap.

Gill Walton, Punong Tagapagpaganap ng Royal College of Midwives

Ang Bawat Kuwento ay Mahalaga ay isang mahalagang bahagi ng Pagtatanong sa Covid-19 dahil mahalagang marinig mula sa pinakamaraming tao hangga't maaari ang tungkol sa kanilang mga personal na karanasan.
Nagtatrabaho ka man sa isang hospice, may kakilala kang nakatanggap ng palliative o end of life care sa panahon ng pandemya, o may mahal sa buhay na namatay sa panahon ng pandemya, kailangang marinig ng pagtatanong ang iyong karanasan at maunawaan ang epekto nito sa iyo.
Ang mga kwentong ibinahagi at mga aral na natutunan ay hindi lamang makatutulong sa atin na maghanda para sa anumang bagong pandemya sa hinaharap, ngunit upang bumuo din ng serbisyong pangkalusugan at pangangalaga na nagbibigay sa bawat tao sa bansa kung ano ang kailangan nila mula sa kanilang mga unang sandali ng buhay hanggang sa kanilang huling. Bilang isang lipunan, kulang tayo sa pamumuhunan sa materyal at emosyonal na pangangalaga sa pinakadulo ng buhay ng mga tao. Maaari at dapat tayong gumawa ng mas mahusay.

Toby Porter, CEO ng Hospice UK

Sa Kidney Care UK, hinihikayat namin ang lahat na may sakit sa bato, gayundin ang mga miyembro ng kanilang pamilya, na tiyaking makilahok sila sa Inquiry sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan bilang bahagi ng Every Story Matters. Ang pandemya ay patuloy na nakakaapekto sa buhay ng mga taong may sakit sa bato at marami sa mga taong sinusuportahan namin ang nagsabi sa amin na pakiramdam nila ay hindi sila nakikita o pinakikinggan minsan sa nakalipas na tatlong taon.
Ang pagkakataong ito ay nangangahulugan na ang lahat ng mga tinig sa komunidad ng bato ay maririnig at ang mga aral ay maaaring matutunan mula sa pandemya ng Covid-19, upang mas maging handa tayo sa anumang pandaigdigang paglaganap ng sakit sa hinaharap.

Fiona Loud, Policy Director sa Kidney Care UK

Mayroong ilang mga paraan na maibabahagi ng mga tao ang kanilang mga karanasan sa Inquiry. Ang pangunahing paraan ay sa pamamagitan ng Inquiry's Bawat Kwento ay Mahalaga online na form sa website nito. Para sa mga hindi maaaring gumamit ng online na form upang ibahagi ang kanilang kuwento, magkakaroon ng hanay ng mga alternatibong magagamit – kabilang ang mga bersyong papel at sa huling bahagi ng taong ito ng numero ng telepono na maaaring tawagan ng mga tao. Ang mga miyembro ng Inquiry team ay maglalakbay din sa buong UK para maibahagi ng mga indibidwal ang kanilang mga karanasan nang personal sa mga kaganapan sa komunidad.