Pangunahing paggawa ng desisyon sa UK at Pampulitikang Pamamahala – Wales (Module 2B) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Pambungad na Pahayag
Video ng Epekto

Tagapayo sa Pagtatanong

2:00 hapon

Pambungad na Pahayag
Mga Pangunahing Kalahok

Module 2B Impact Film

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab). Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Agenda

10:00 umaga

Elizabeth Grant (Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru)
Amanda Provis
(Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru)
Prof. Emmanuel Ogbonna
(Prof. ng Pamamahala at Organisasyon sa Cardiff University at Vice-chair ng Race Council Wales)

2:00 hapon

Prof. Debbie Foster (Prof. of Employment Relations and Diversity sa Cardiff University)
Helena Herklots CBE (Older People's Commissioner para sa Wales)
Prof. Sally Holland (dating Children's Commissioner para sa Wales)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Prof. Dan Wincott (Dalubhasa sa paggawa ng desisyon sa Welsh Government)
Prof. Sir Ian Diamond (Chief Executive ng UK Statistics Authority, National Statistician at Permanent Secretary)

2:00 hapon

Stephanie Howarth (Punong Istatistiko at Pinuno ng Propesyon para sa mga istatistika sa Pamahalaang Welsh)
Dr Robert Hoyle (Head of Science, Welsh Government Office for Science)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Dr Chris Williams (Consultant Epidemiologist para sa Public Health Wales)
Dr Roland Salmon (Senior Crematorium Medical Referee para sa Cardiff Council Crematorium at dating Direktor ng Communicable Diseases para sa Public Health Wales)

2:00 hapon

Prof. Ann John (Propesor ng Pampublikong Kalusugan at Psychiatry sa Swansea University)
Prof. Michael Gravenor (Propesor ng Biostatistics at Epidemiology sa Swansea University)

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

Agenda

10:00 umaga

Sir Frank Atherton (Punong Opisyal ng Medikal para sa Wales)
Dr Rob Orford (Chief Scientific Adviser para sa Kalusugan)

2:00 hapon

Dr Rob Orford (Chief Scientific Adviser para sa Kalusugan) Patuloy
Dame Shan Morgan (Dating Permanenteng Kalihim sa Pamahalaang Welsh)

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 5 Marso 2024. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

Agenda

10:00 umaga

Dr Andrew Goodall (Permanenteng Kalihim ng Welsh Pamahalaan at dating Director General Health and Social Services)
Dr Tracey Cooper (Punong Tagapagpaganap ng Public Health Wales)

2:00 hapon

  • Dr Tracey Cooper (Punong Tagapagpaganap ng Public Health Wales) Patuloy
  • Dr Quentin Sandifer (Consultant Adviser para sa Pandemic at International Health para sa Public Health Wales)

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Miyerkules 6 Marso 2024. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

Agenda

10:00 umaga

Dr Quentin Sandifer (Consultant Adviser para sa Pandemic at International Health para sa Public Health Wales) Patuloy
Shavanah Taj (Pangkalahatang Kalihim, Wales Trade Union Congress)

2:00 hapon

Dr Chris Llewelyn (Punong Tagapagpaganap ng Welsh Local Government Association)
Reg Kilpatrick (Director General ng Covid Recovery at Local Government Group)

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 7 Marso 2024. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

Agenda

10:00 umaga

Jane Runeckles (Pinuno ng pangkat ng mga Espesyal na Tagapayo ng Pamahalaang Welsh)
Toby Mason (Pinuno ng Strategic Communications para sa Welsh Government)

2:00 hapon

Simon Hart MP (Parliamentary Secretary to the Treasury (Chief Whip) at dating Kalihim ng Estado para sa Wales)

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Lunes 11 Marso 2024. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Martes 12 Marso 2024. Ang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Miyerkules 13 Marso 2024. Ang isang pag-record ng broadcast ay magiging available dito sa lalong madaling panahon.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.

I-broadcast

Ang isang livestream ng pagdinig na ito ay magiging available sa aming homepage at sa aming channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab) Huwebes 14 Marso 2024. Malapit nang maging available dito ang isang recording ng broadcast.

Mga dokumento

Ang transcript ng pagdinig at mga may-katuturang dokumento ng ebidensya ay makukuha dito sa ilang sandali pagkatapos na ipagpaliban ang pagdinig para sa araw.