Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitikang Pamamahala (Module 2A Scotland) – Araw ng Paunang Pagdinig 3 – 26/10/2023

 • Nai-publish: 29 Agosto 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
 • Pagtitipon ng dokumentaryong ebidensya mula sa Scottish Government
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Listahan ng mga Isyu, mga plano para sa mga pagdinig sa Enero 2024,
  at pansamantalang listahan ng mga saksi
 • Mga ekspertong saksi
 • Bawat Kuwento ay Mahalaga, Paggunita at mga pelikulang Epekto
 • Scottish Covid-19 Inquiry
 • Mga Pagpupulong kasama ang Mga Pangunahing Kalahok

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.