Nawalan ng Epekto sa Bakuna, UKCV at ilang indibidwal — Pagpapasiya ng CP — 25 Oktubre 2022

  • Nai-publish: 31 Oktubre 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Module 2, Module 2A, Module 2B, Module 2C

Notice of Determination ng Chair of the Core Participant Application na ginawa ng Vaccine Impact Bereaved, UKCV at ilang indibidwal, na may petsang 25 October 2022

I-download ang dokumentong ito