Seksyon 21(4) Aplikasyon ng Opisina ng Gabinete na may petsang 10 Hulyo 2023

  • Nai-publish: 15 Setyembre 2023
  • Uri: Lathalain
  • Module: Modyul 2

Ang Aplikasyon na ito ay ginawa ng Opisina ng Gabinete bilang tugon sa Abiso sa seksyon 21 na inisyu noong 28 Abril 2023 at kasunod ng hatol ng Administrative Court noong 6 Hulyo 2023. Ang desisyon ng Tagapangulo bilang tugon sa Aplikasyon na ito ay ginawa noong 15 Setyembre 2023. Ang mga dokumentong ito ay naka-link sa seksyong 'Mga kaugnay na dokumento' sa ibaba.

I-download ang dokumentong ito