Mga Praktikal na Tip para sa Mga Saksi na Nagbibigay ng Oral na Ebidensya sa Pagtatanong

  • Nai-publish: 4 Hulyo 2023
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Ang maikling gabay na ito ay nilayon na tulungan kang maging pamilyar sa proseso ng pagbibigay ng oral na ebidensya bilang saksi sa UK Covid-19 Inquiry. Ang gabay na ito ay hindi nagsasanay o nagtuturo sa iyo na ibigay ang nilalaman ng iyong ebidensya sa anumang paraan.

I-download ang dokumentong ito