INQ000425549 Mga email sa pagitan ni Michael McBride (Chief Medical Officer, Northern Ireland Department of Health), Naresh Chada (Deputy Chief Medical Officer, Northern Ireland Department of Health), Robin Swann (Minister of Health) at mga kasamahan, tungkol sa briefing sa mga ministro sa paunang kamalayan ng Coronavirus, na may petsang sa pagitan ng 22/01/2020 at 23/01/2020

  • Nai-publish: 13 Mayo 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2C

Mga email sa pagitan ni Michael McBride (Chief Medical Officer, Northern Ireland Department of Health), Naresh Chada (Deputy Chief Medical Officer, Northern Ireland Department of Health), Robin Swann (Minister of Health) at mga kasamahan, tungkol sa briefing sa mga ministro sa paunang kamalayan ng Coronavirus, napetsahan sa pagitan ng 22/01/2020 at 23/01/2020

I-download ang dokumentong ito