INQ000357436 – Inilathala ang artikulo sa BBC News, na may pamagat na Coronavirus: Hinahanap ni Nicola Sturgeon ang 'kagyat na pag-uusap tungkol sa pagsubok sa backlog, na may petsang 14/09/2020.

  • Nai-publish: 7 Marso 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2A

Ang artikulong inilathala sa BBC News, na pinamagatang Coronavirus: Hinahanap ni Nicola Sturgeon ang 'kagyat na pag-uusap tungkol sa pagsubok sa backlog, na may petsang 14/09/2020.

I-download ang dokumentong ito