INQ000357381 – Inilathala ang artikulo sa Artikulo ng BBC News, na may pamagat na Coronavirus sa Scotland: Ang mga panakip sa mukha sa tuntunin ng mga high school ay magkakabisa, na may petsang 31/08/2020. [

  • Nai-publish: 7 Marso 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2A

Ang artikulong inilathala sa Artikulo ng BBC News, na may pamagat na Coronavirus sa Scotland: Ang mga panakip sa mukha sa tuntunin ng mataas na paaralan ay magkakabisa, na may petsang 31/08/2020. [

I-download ang dokumentong ito