INQ000308323_0001 – Email sa pagitan ni Helen MacNamara, Deputy Secretary to the Cabinet, at Carol Bernard, Cabinet Office tungkol sa pagpapayo para sa mga kawani, na may petsang 19/06/2020.

  • Nai-publish: 1 Nobyembre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng email sa pagitan ni Helen MacNamara, Deputy Secretary to the Cabinet, at Carol Bernard, Cabinet Office tungkol sa pagpapayo para sa mga kawani, na may petsang 19/06/2020.

I-download ang dokumentong ito