INQ000286865 – Liham mula kay Scott Heald at Roger Halliday kay Ed Humpherson, tungkol sa paggamit ng mga hindi nai-publish na istatistika sa pahayag ng Pamahalaang Scottish, na may petsang 10/07/2020.

  • Nai-publish: 7 Marso 2024
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2A

Liham mula kay Scott Heald at Roger Halliday kay Ed Humpherson, tungkol sa paggamit ng mga hindi nai-publish na istatistika sa pahayag ng Pamahalaang Scottish, na may petsang 10/07/2020.

I-download ang dokumentong ito