INQ000280198 – Expert Report na inihanda nina Propesor Chris E Brightling at Dr Rachael A Evans na pinamagatang 'Long Covid', may petsang 26/09/2023

  • Nai-publish: 13 Oktubre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng ulat na inihanda nina Propesor Chris E Brightling at Dr Rachael A Evans na pinamagatang 'Long Covid', na may petsang 26/09/2023.

I-download ang dokumentong ito