INQ000218320 – Email chain sa pagitan nina John Owen at Simon Case at mga kasamahan tungkol sa talakayan tungkol sa pamamahala.

  • Nai-publish: 18 Disyembre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Email chain sa pagitan nina John Owen at Simon Case at mga kasamahan tungkol sa talakayan tungkol sa pamamahala.

I-download ang dokumentong ito