INQ000216537 – Email mula kay Toby Mason, OFM – Communications, kay Lizz Lalley, Project Team – C-19, at Carys Evans, Office of the First Minister, tungkol sa pagbabasa ng COBR, na may petsang sa pagitan ng 10/05/2020 at 17/07/2020.

  • Nai-publish: 18 Disyembre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Email mula kay Toby Mason, OFM - Communications, kay Lizz Lalley, Project Team - C-19, at Carys Evans, Office of the First Minister, tungkol sa pagbabasa ng COBR, na may petsang sa pagitan ng 10/05/2020 at 17/07/2020.

I-download ang dokumentong ito