INQ000148974_0001-0002 – Extract ng isang email chain sa pagitan nina Chris Whitty (DHSC), John Edmunds at Neil Ferguson (SAGE), hinggil sa pagkaantala sa pag-abot ng coronavirus sa UK, na may petsang 29/01/2020.

  • Nai-publish: 17 Oktubre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng isang email chain sa pagitan ng Chris Whitty (DHSC), John Edmunds at Neil Ferguson (SAGE), hinggil sa pagkaantala ng coronavirus sa UK, na may petsang 29/01/2020.

I-download ang dokumentong ito