INQ000097681 – Patnubay mula sa Civil Contingencies Secretariat, na may pamagat na Pagkilala sa mga Tao na Mahina sa isang Krisis – Patnubay para sa mga Tagaplano at Tagatugon sa Emergency, na may petsang 01/02/2008

  • Nai-publish: 24 Hulyo 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 1

I-download ang dokumentong ito