INQ000072835_0001 – Extract ng email sa pagitan ng Head of Office hanggang sa Chief Medical Officer, Department of Health and Social Care, at No. 10, sa pagitan ng 11/02/2021 at 19/02/2021.

  • Nai-publish: 30 Oktubre 2023
  • Uri: Ebidensya
  • Module: Modyul 2

Extract ng email sa pagitan ng Pinuno ng Tanggapan hanggang sa Punong Opisyal ng Medikal, Kagawaran ng Kalusugan at Pangangalagang Panlipunan, at No. 10, tungkol sa Long COVID note para sa Punong Ministro, sa pagitan ng 11/02/2021 at 19/02/2021.

I-download ang dokumentong ito