INQ000144792 - Bayaanka Saddexaad ee Markhaati uu bixiyey Sir Christopher Stephen Wormald, isagoo ka wakiil ah Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada, taarikhdu markay ahayd 29/03/2023.

  • La daabacay: 2 November 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Bayaanka Saddexaad ee Markhaati uu bixiyay Sir Christopher Stephen Wormald, isagoo ka wakiil ah Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada, kuna taariikhaysan 29/03/2023.

Soo deji dukumeentigan