Podstawowe procesy decyzyjne w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne – Szkocja (moduł 2A)


Moduł 2 został otwarty 31 sierpnia 2022 roku i jest podzielony na części. Po pierwsze, przyjrzy się podstawowym sprawom zarządzania politycznego i administracyjnego oraz procesowi decyzyjnemu w Zjednoczonym Królestwie. Obejmie wstępną reakcję, podejmowanie decyzji przez rząd centralny, wydajność służby politycznej i cywilnej, a także skuteczność relacji z rządami w zdecentralizowanych administracjach oraz sektorach lokalnych i wolontariackich. Moduł 2 oceni również podejmowanie decyzji dotyczących środków niefarmaceutycznych oraz czynników, które przyczyniły się do ich wdrożenia.

Moduły 2A, B i C będą dotyczyć strategicznych i nadrzędnych kwestii z perspektywy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Będą one traktowane jako indywidualnie odrębne moduły, a ich wysłuchania publiczne będą odbywać się w krajach, których dotyczą.

Zakończono już proces składania wniosków o zostanie głównym uczestnikiem modułu 2, 2A, 2B i 2C.

Pierwsze przesłuchanie wstępne w ramach modułu 2A odbyło się w dniu 1 listopada 2022 r., a kolejne przesłuchania wstępne w 2023 r., przy czym rozprawy dowodowe zaplanowano na 16 stycznia 2024 r.

The plan lekcji dotyczące przesłuchań publicznych w ramach Modułu 2A jest już dostępne.