Reakcja gospodarcza (moduł 9)

W module 9 zbadane zostaną interwencje gospodarcze podjęte przez rząd Wielkiej Brytanii i administrację zdecentralizowaną w odpowiedzi na pandemię Covid-19.


Moduł 9 został otwarty we wtorek, 9 lipca 2024 r. W module tym omówione zostanie wsparcie ekonomiczne dla przedsiębiorstw, miejsc pracy, osób samozatrudnionych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób pobierających świadczenia, a także zalecenia dotyczące wsparcia gospodarczego dla przedsiębiorstw, miejsc pracy, osób samozatrudnionych i osób pobierających świadczenia, a także wpływu kluczowych interwencji gospodarczych.

W ramach modułu rozważone zostanie również dodatkowe finansowanie odpowiednich usług publicznych oraz sektorów wolontariatu i społeczności. Więcej szczegółów na temat obszarów objętych dochodzeniem znajduje się w dokumencie tymczasowy zakres modułu 9.

Proces składania wniosków o zostanie Głównym Uczestnikiem Modułu 9 jest już otwarty i trwa od wtorku, 9 lipca 2024 r. do wtorku, 6 sierpnia 2024 r. Proces ubiegania się o status Głównego Uczestnika jest określony w Regulaminie Protokół głównego uczestnika.

Pierwsze przesłuchanie wstępne dotyczące Modułu 9 odbędzie się 23 października 2024 r. w Dorland House w Londynie. Nadchodzące lub przeszłe daty przesłuchań dla tego modułu można sprawdzić w Zapytaniu strona rozpraw.