Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch chi ei chwarae yn ôl ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd). Bydd recordiad o'r darllediad ar gael yma yn fuan.

Agenda

Diwrnod Agenda
Gwener
1 Mawrth 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Dr Chris Williams (Epidemiolegydd Ymgynghorol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru)
  • Dr Roland Salmon (Uwch Ganolwr Meddygol Amlosgfa ar gyfer Amlosgfa Cyngor Caerdydd a chyn Gyfarwyddwr Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru)
Prynhawn
  • Proffeswr Ann John (Athro Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg ym Mhrifysgol Abertawe)
  • Yr Athro Michael Gravenor (Athro Bioystadegau ac Epidemioleg ym Mhrifysgol Abertawe)
Amser gorffen 4:00 yp