Cwestiynau Cyffredin


Approach

How will the Inquiry keep the public updated?

Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi diweddariadau am ei waith, gan gynnwys dyddiadau modiwlau a gwrandawiadau, i'w wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

How will the Inquiry learn about the impacts of the pandemic?

Bydd yr Ymchwiliad yn comisiynu ei ymchwil ei hun i effeithiau'r pandemig a bydd hefyd yn ceisio arbenigwyr fydd yn cynhyrchu adroddiadau i'w hystyried yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad.

People can share their experience of the pandemic with the Inquiry through the Inquiry’s listening exercise, further details, as well as how to take part can be found at Mae Pob Stori o Bwys.

Modiwlau

Sut fydd datganoli yn effeithio ar yr Ymchwiliad?

Bydd Ymchwiliad Covid-19 y DU yn edrych ar ymdrin â'r pandemig yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac mae hyn yn cynnwys materion cadwedig a datganoledig.

Mae Ymchwiliad ar wahân yn digwydd yn yr Alban, fydd yn mesur meysydd lle mae polisi wedi'i ddatganoli i Lywodraeth yr Alban, fel yr amlinellir yn ei Gylch Gorchwyl. Bydd Ymchwiliad y DU yn gweithio ag Ymchwiliad yr Alban i osgoi dyblygu tystiolaeth a chanfyddiadau lle'n bosibl.

Beth yw modiwl?

The Inquiry will be splitting its investigations into sections, or modules, which have different subject topics. This will ensure that the Inquiry’s investigations have sufficient breadth and depth. Further information on the Inquiry’s investigations can be found on this page about the structure of the Inquiry.

Sawl modiwl fydd?

Mae'r Ymchwiliad wedi cyhoeddi tri modiwl hyd yn hyn: 1) Gwytnwch, cynllunio a pharodrwydd ledled y DU, 2) Gwneud penderfyniadau gwleidyddol craidd, a 3) System gofal iechyd.

Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi modiwlau pellach trwy gydol 2023. Bydd y rhain yn debygol o gwmpasu materion 'system' yn ogystal ag 'effaith' gan gynnwys; brechlynnau, sector gofal, caffael gan y llywodraeth, profi ac olrhain, ymatebion llywodraeth busnes ac ariannol ledled y DU, anghydraddoldebau iechyd, addysg, gwasanaethau cyhoeddus, sector cyhoeddus.

Bydd pob modiwl yn ymchwilio i faterion ledled y DU, gan gynnwys yng ngweinyddiaethau datganoledig yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Gwrandawiadau

Pryd fydd y gwrandawiadau'n dechrau?

Cynhaliodd yr Ymchwiliad ei wrandawiad rhagarweiniol cyntaf ar gyfer Modiwl 1, ar 4 Hydref 2022, a bydd gwrandawiadau cyhoeddus tystiolaethol ar gyfer y Modiwl hwn yn dechrau ym mis Mai 2023.

Bydd gwrandawiadau rhagarweiniol a chyhoeddus yn parhau i gael eu cynnal ar gyfer Modiwlau eraill trwy gydol 2023. Gellir dod o hyd i union ddyddiadau ac amseroedd ar gyfer gwrandawiadau a gwrandawiadau rhagarweiniol sydd ar ddod ar hafan yr Ymchwiliad..

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwrandawiadau rhagarweiniol a chyhoeddus?

Mae gwrandawiad rhagarweiniol yn wrandawiad gweithdrefnol lle mae penderfyniadau am y weithdrefn ar gyfer cynnal y gwrandawiadau cyhoeddus yn cael eu gwneud. Mewn gwrandawiadau cyhoeddus bydd yr Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth yn ffurfiol, yn cynnwys gan dystion o dan lw.

Sut mae'r cyhoedd yn gallu dilyn gwrandawiad rhagarweiniol?

Bydd ffrwd fyw o'r gwrandawiadau rhagarweiniol ar gael i'r cyhoedd ar oediad o dri munud trwy sianel YouTube yr Ymchwiliad, ac yn cael ei uwchlwytho ar ôl y gwrandawiadau. Bydd yr Ymchwiliad hefyd yn cyhoeddi trawsgrifiad o'r gwrandawiad ar ei wefan.

Some preliminary hearings will be online only, while others will be available to attend in person, find out more by exploring hearings.

Ble bydd gwrandawiadau tystiolaeth Modiwl 1 yn cael eu cynnal?

The evidence hearings for Module 1 will take place in the Covid-19 hearing centre at Dorland House, Paddington, W2.

Participating

Ydw i'n cael cyflwyno tystiolaeth i'r Ymchwiliad?

Mae’r Ymchwiliad wedi’i sefydlu’n ffurfiol o dan Ddeddf Ymchwiliadau (2005), ac mae bellach yn y broses o gasglu tystiolaeth. Bydd yr Ymchwiliad yn cysylltu â'r rhai y mae eu hangen arno i ddarparu tystiolaeth.

People can share their experience of the pandemic with the Inquiry through the Inquiry’s listening exercise, further details, as well as how to take part can be found at Mae Pob Stori o Bwys.

What is Every Story Matters?

Every Story Matters is the title for the process the Inquiry will set up to provide an opportunity for people to tell us about their experiences without the formality of giving evidence or attending a public hearing. These experiences will be collated, analysed and fed into the legal hearings via a summary report. Further details, as well as how to take part can be found at Mae Pob Stori o Bwys.

Core Participants

Ga i fod yn Gyfranogwr Craidd?

Mae Cyfranogwr Craidd yn berson, sefydliad neu fudiad sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad, ac mae ganddo rôl ffurfiol wedi'i diffinio gan ddeddfwriaeth. Mae gan Gyfranogwyr Craidd hawliau arbennig ym mhroses yr Ymchwiliad. Mae'r rhain yn cynnwys derbyn dogfennaeth, cael eu cynrychioli a gwneud cyflwyniadau cyfreithiol, awgrymu cwestiynau a derbyn hysbysiad ymlaen llaw am adroddiad yr Ymchwiliad. Nid oes angen i chi fod yn Gyfranogwr Craidd i ddarparu tystiolaeth i'r Ymchwiliad.

Ga i fod yn Gyfranogwr Craidd?

The Inquiry will open different modules for individuals to apply to be Core Participants throughout its lifetime. More information on how to apply to be a Core Participant can be found in the Core Participant Protocol.