Dyfarniad yn dilyn Ail Wrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 2 ar 1 Mawrth 2023

  • Cyhoeddwyd: 9 Mawrth 2023
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Modiwl 2

Mae’r ddogfen hon yn manylu ar ddyfarniad y Cadeirydd yn dilyn Gwrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 2 ar 1 Mawrth 2023

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon