INQ000308444_0001; 0003 – Extract of Sir David Sterling’s imessages with Professor Sir Michael McBride (Northern Ireland Chief Medical Officer), dated between 17/03/2020 and 24/03/2020

  • Cyhoeddwyd: 13 Mai 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2C

Detholiad o negeseuon Syr David Sterling gyda'r Athro Syr Michael McBride (Prif Swyddog Meddygol Gogledd Iwerddon), dyddiedig rhwng 17/03/2020 a 24/03/2020

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon