INQ000186622_0006-0012 – Detholiad o adroddiad gan Swyddfa'r Cabinet o'r enw 'Adolygiad asesiad risg cenedlaethol – methodoleg senario achos gwaethaf rhesymol: crynodeb o ganfyddiadau', dyddiedig Gorffennaf 2014.

  • Cyhoeddwyd: 16 Chwefror 2024
  • Math: Tystiolaeth
  • Modiwl: Modiwl 2

Detholiad o adroddiad gan Swyddfa'r Cabinet o'r enw 'Adolygiad asesiad risg cenedlaethol - methodoleg senario waethaf rhesymol: crynodeb o'r canfyddiadau', dyddiedig Gorffennaf 2014.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon