Datganiad Rheoli

  • Cyhoeddwyd: 17 Awst 2022
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Amherthnasol

Mae’r Datganiad Rheoli wedi’i lunio gan Swyddfa’r Cabinet mewn ymgynghoriad ag Ymchwiliad Covid-19 y DU ac mae’n amlinellu’r rolau a’r cyfrifoldebau sydd ar waith i sicrhau annibyniaeth yr Ymchwiliad ac i hwyluso rhediad llyfn gwaith yr Ymchwiliad.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon