Bawat Kwento ay Mahalaga

Ang Bawat Story Matters ay ang iyong pagkakataon upang matulungan ang UK Covid-19 Inquiry na maunawaan ang iyong karanasan sa pandemya.

Ibahagi ang aking kuwento

Naapektuhan ng pandemya ang bawat tao sa UK at, sa maraming kaso, ay patuloy na may pangmatagalang epekto sa mga buhay. Ang bawat isa sa aming mga karanasan ay natatangi at ito ang iyong pagkakataon na ibahagi sa Pagtatanong ang epekto nito sa iyo, sa iyong buhay, at sa iba pang mga tao sa paligid mo.

Maaari kang magbahagi ng marami o kasing liit na impormasyon hangga't sa tingin mo ay magagawa mo. Naiintindihan namin na maaaring mahirap ibalik ang ilan sa iyong mga karanasan. Maaari mo itong simulan ngayon, at bumalik upang tapusin ito kapag handa ka na.

Dapat na ikaw ay may edad na 18 o higit pa upang magamit ang form na ito. Alam ng Inquiry ang kahalagahan ng pag-unawa sa karanasan ng mga kabataan sa panahon ng pandemya. Naghahatid kami ng pasadya at naka-target proyekto ng pananaliksik direktang pakikinig mula sa mga bata at kabataan, kabilang ang mga pinaka-apektado ng pandemya, upang makatulong na ipaalam ang mga natuklasan at rekomendasyon ng Inquiry.

Ibahagi ang aking kuwento

Bakit ko dapat ibahagi ang aking karanasan?

Bagama't hindi namin mababago ang nakaraan, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong karanasan sa UK Covid-19 Inquiry, matutulungan mo kaming maunawaan at masuri kung ano ang nangyari sa iyo sa panahon ng pandemya. Makakatulong ito sa pagbuo ng mga rekomendasyong ginawa ng Inquiry, na maaaring makatulong sa mga susunod na henerasyon.

Panoorin ang karanasan ni Michael. Naospital siya sa loob ng 3 buwan nang mahuli siya ng COVID-19. Ibinahagi niya ang kanyang kuwento ng pandemya at ipinapaliwanag kung bakit napakahalaga para sa lahat na ibahagi ang kanilang sarili.

Gusto mo ba talagang marinig mula sa akin?

Oo – dahil kakaiba ang iyong pananaw. Hindi mo kailangang nahuli ang virus para magkaroon ng mahalagang kwentong sasabihin. Nais naming maunawaan ang bawat aspeto ng pandemya upang makapagbahagi ka ng marami o kaunti hangga't gusto mo tungkol sa iyong buhay, iyong trabaho, iyong komunidad, iyong pamilya, iyong kapakanan. 

Ang bawat kuwentong ibinahagi ay magiging mahalaga sa paghubog ng mga rekomendasyon ng Inquiry at makakatulong sa amin na matuto ng mga aral para sa hinaharap.

Ano ang mangyayari pagkatapos kong ibahagi ang aking karanasan?

Ang bawat kwentong ibinahagi sa amin ay makakatulong sa UK Covid-19 Inquiry na maunawaan ang epekto ng pandemya at matukoy ang mga aral na mapupulot. Ang iyong mga karanasan at natutunan ay ibinibigay sa mga pagsisiyasat ng Inquiry bilang ebidensya at pinagsama-sama upang lumikha ng mga rekomendasyon at isang talaan ng pandemya upang protektahan ang mga susunod na henerasyon. Anumang impormasyon ang pipiliin mong ibahagi ay mapoprotektahan alinsunod sa mga legal na kinakailangan, na nangangahulugang anumang mga detalye na maaaring makilala ka ay aalisin bago ang pagsusuri at paglalathala.

Ipinapakita ng animation sa ibaba kung paano makakatulong ang iyong kwento na ipaalam ang mga rekomendasyon ng UK Covid-19 Inquiry.

Ibahagi ang aking kuwento

Bawat Story Matters ay mananatiling bukas sa kabuuan ng Inquiry at maaari mong sundan ang aming pag-unlad sa pamamagitan ng pag-sign up para sa aming newsletter o pagsunod sa aming mga social channel.

Suporta

Available ang tulong kung kailangan mo ito

Ang pagbabahagi ng iyong karanasan ay maaaring mag-trigger ng ilang mahirap na damdamin at emosyon, at mayroon kaming impormasyon sa mga organisasyon na makakatulong sa iyo sa isang pahina ng suporta sa aming website

Madaling Basahin

Ang Bawat Story Matters ay nasa Easy Read na format din.

Pumunta sa Easy Read

Mga naa-access na bersyon

Humingi ng ibang format

Kung kailangan mo ang form na ito sa ibang format, mangyaring sabihin sa amin kung ano ang kailangan mo sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa contact@covid19.public-inquiry.uk. Mangyaring huwag gamitin ang email address na ito upang ibahagi ang iyong karanasan sa Pagtatanong.

O maaari kang sumulat sa amin sa:
FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

Tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga

(na may interpretasyong British Sign Language)

Bawat Kwento ay Mahalaga malapit sa iyo

Ang bawat kaganapan sa Story Matters ay isang paraan ng pagbabahagi ng iyong kuwento sa Inquiry nang personal.

Alamin ang higit pa tungkol sa mga kaganapan sa Every Story Matters