Saamaynta Faafida Covid-19 ee Nidaamka Daryeelka Caafimaadka ee 4ta Qaramada ee UK (Module 3) - Maalinta Dhageysiga Horudhaca ah 1 - 28/02/2023

  • La daabacay: 10ka Meey 2023
  • Mawduucyada:

Ajandaha

10:00 subaxnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo baxay kursiga

10:30 subaxnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Weydiinta, ee ku saabsan:

• Magacaabidda Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
• Tilmaamaha Ku-meel-gaarka ah ee Xadka ee Module 3
• Ururinta caddaynta
Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
• Layliga dhegeysiga/Sheeko kastaa waa muhiim
• Taariikhaha dhegeysiga mustaqbalka

11:30 subaxnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah