ਮੋਡੀਊਲ 2B ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ


ਹਫ਼ਤਾ 1

26 ਫਰਵਰੀ 2024

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਸੋਮਵਾਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ 29 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਮਾਰਚ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀਡੀਓ

ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਕੀਲ
ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਕੋਵਿਡ-19 ਬੇਰੀਵਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਰੂ)
ਅਮਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿਸ
(ਕੋਵਿਡ-19 ਬੇਰੀਵਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਰੂ)
ਪ੍ਰੋ. ਇਮੈਨੁਅਲ ਓਗਬੋਨਾ
(ਕਾਰਡਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੌਂਸਲ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰ)
ਪ੍ਰੋ. ਡੈਨ ਵਿਨਕੋਟ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ)
ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਇਆਨ ਡਾਇਮੰਡ (ਯੂਕੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)
ਡਾ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ)
ਡਾ ਰੋਲੈਂਡ ਸੈਲਮਨ (ਕਾਰਡਿਫ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
ਦੁਪਹਿਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ
ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਪ੍ਰੋ. ਡੇਬੀ ਫੋਸਟਰ (ਕਾਰਡਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ.)
ਹੇਲੇਨਾ ਹਰਕਲੋਟਸ ਸੀ.ਬੀ.ਈ (ਓਲਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਵੇਲਜ਼)
ਸੈਲੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋ (ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ)
ਸਟੈਫਨੀ ਹਾਵਰਥ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਖੀ)
ਡਾ ਰਾਬਰਟ ਹੋਇਲ (ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ)
ਪ੍ਰੋ. ਐਨ ਜੌਨ (ਸਵਾਨਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
ਪ੍ਰੋ. ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੇਵਨਰ (ਸਵਾਨਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਪੀਡੈਮਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)

ਹਫ਼ਤਾ 2

4 ਮਾਰਚ 2024

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਮਾਰਚ ਵੀਰਵਾਰ 7 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8 ਮਾਰਚ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ ਸਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਥਰਟਨ (ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ)
ਡਾ ਰੌਬ ਔਰਫੋਰਡ (ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ)
ਡਾ ਐਂਡਰਿਊ ਗੁਡਾਲ (ਵੈਲਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ)
ਡਾ ਟਰੇਸੀ ਕੂਪਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
ਡਾ ਕੁਏਨਟਿਨ ਸੈਂਡੀਫਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਜਾਰੀ ਹੈ
ਸ਼ਵਨਹ ਤਾਜ
(ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵੇਲਜ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ)
ਜੇਨ ਰਨੇਕਲਸ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ)
ਟੋਬੀ ਮੇਸਨ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ)
ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ
ਦੁਪਹਿਰ ਡਾ ਰੌਬ ਔਰਫੋਰਡ (ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਜਾਰੀ ਹੈ
ਡੈਮ ਸ਼ਾਨ ਮੋਰਗਨ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)
ਡਾ ਟਰੇਸੀ ਕੂਪਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਜਾਰੀ ਹੈ
ਡਾ ਕੁਏਨਟਿਨ ਸੈਂਡੀਫਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ)
ਡਾ ਕ੍ਰਿਸ ਲੇਵੇਲਿਨ (ਵੈਲਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
ਰੈਗ ਕਿਲਪੈਟਰਿਕ (ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ)
ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਟ ਐਮ.ਪੀ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ) ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ) ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ

ਹਫ਼ਤਾ 3

11 ਮਾਰਚ 2024

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਵੀਰਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 15 ਮਾਰਚ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ ਵੌਨ ਗੈਥਿੰਗ ਐਮ.ਐਸ (ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ/ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ) ਐਲੂਨਡ ਮੋਰਗਨ ਐਮ.ਐਸ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ)
ਰੇਬੇਕਾ ਇਵਾਨਸ ਐਮ.ਐਸ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ)
ਮਾਰਕ ਡਰੇਕਫੋਰਡ ਐਮ.ਐਸ (ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ)
ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ
ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ
ਦੁਪਹਿਰ ਵੌਨ ਗੈਥਿੰਗ ਐਮ.ਐਸ (ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ/ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ) ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੇਰੇਮੀ ਮਾਈਲਸ ਐਮ.ਐਸ (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ) ਮਾਰਕ ਡਰੇਕਫੋਰਡ ਐਮ.ਐਸ (ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ) ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ
ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)
ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ