યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરીએ સરકારી નિર્ણય લેવાની બીજી તપાસ શરૂ કરી

  • પ્રકાશિત: 31 ઓગસ્ટ 2022
  • વિષયો: કાનૂની, મોડ્યુલ 2

આજે યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરી તેની બીજી તપાસ, મોડ્યુલ 2 ખોલે છે, જે યુકે અને વિતરીત સરકારોની રાજકીય અને વહીવટી નિર્ણય લેવાની તપાસ કરશે. 2020ની શરૂઆતમાં ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે.

મોડ્યુલ 2 સિવિલ સર્વિસ, વરિષ્ઠ રાજકીય, વૈજ્ઞાનિક અને તબીબી સલાહકારો અને સંબંધિત કેબિનેટ પેટા સમિતિઓની સલાહ મુજબ વડા પ્રધાન અને કેબિનેટ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયોની તપાસ કરશે.

મોડ્યુલ 2A સ્કોટિશ સરકારની અંદરના મુખ્ય જૂથો અને વ્યક્તિઓની તપાસ કરશે જેમાં ફર્સ્ટ મિનિસ્ટર અને અન્ય સ્કોટિશ મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.

મોડ્યુલ 2B પ્રથમ પ્રધાન અને અન્ય વેલ્શ પ્રધાનો સહિત વેલ્સમાં સરકારની અંદર મુખ્ય જૂથો અને વ્યક્તિઓના નિર્ણય લેવાની તપાસ કરશે.

મોડ્યુલ 2C ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાં સરકારની અંદરના મુખ્ય જૂથો અને વ્યક્તિઓના નિર્ણય લેવાની તપાસ કરશે જેમાં ફર્સ્ટ મિનિસ્ટર, ડેપ્યુટી ફર્સ્ટ મિનિસ્ટર અને અન્ય મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.

પૂછપરછ મોડ્યુલ 2, 2A, 2B અને 2C માટે પાનખરના અંતથી પ્રારંભિક સુનાવણી હાથ ધરશે.

સાક્ષીઓ ઉનાળા 2023 માં મોડ્યુલ 2 માટે પુરાવા આપશે.

ત્યારબાદ, મોડ્યુલ્સ 2A, 2B અને 2C માટે પુરાવાની સુનાવણી સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ અને ઉત્તરી આયર્લેન્ડમાં યોજાશે.

મોડ્યુલ 2, 2A, 2B અને 2C માટે કોર પાર્ટિસિપન્ટ બનવા માટેની અરજી પ્રક્રિયા આજે 31 ઓગસ્ટે ખુલશે અને 23 સપ્ટેમ્બરે સાંજે 5 વાગ્યે બંધ થશે.

કોર પાર્ટિસિપન્ટ એ એક વ્યક્તિ, સંસ્થા અથવા સંસ્થા છે જે પૂછપરછના કાર્યમાં ચોક્કસ રસ ધરાવે છે.

મુખ્ય સહભાગીઓ આ તપાસ સાથે સંબંધિત પુરાવાઓને ઍક્સેસ કરી શકે છે, પૂછપરછની સુનાવણીમાં પ્રારંભિક અને બંધ નિવેદનો આપી શકે છે અને પૂછપરછ સલાહકારને પ્રશ્નોત્તરીની રેખાઓ સૂચવી શકે છે.

મોડ્યુલ 2 માં મુખ્ય સહભાગી બનવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે વિશે વધુ માહિતી આમાં ઉપલબ્ધ છે કોર પાર્ટિસિપન્ટ પ્રોટોકોલ.

યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરીના અધ્યક્ષ બેરોનેસ હીથર હેલેટે કહ્યું:

“પૂછપરછએ તેની મોડ્યુલ 2 તપાસ શરૂ કરી છે, વેસ્ટમિન્સ્ટર સરકારના મુખ્ય રાજકીય અને વહીવટી નિર્ણયોની ચકાસણી કરી છે. સંબંધિત મોડ્યુલો 2A, 2B અને 2C મને સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ અને ઉત્તરી આયર્લેન્ડમાં લીધેલા નિર્ણયો જોવાની મંજૂરી આપશે.

“મારી ટીમ અને હું તે સમયે કોવિડ-19 વિશે શું સમજાયું હતું, યુકેના ચાર દેશોમાં કઈ માહિતી ઉપલબ્ધ હતી અને ખાસ કરીને રોગચાળાની શરૂઆતમાં, મુખ્ય નિર્ણયો કેવી રીતે અને શા માટે લેવામાં આવ્યા હતા તે સ્થાપિત કરીશું.

"યુકે અને વિચલિત સરકારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોનું સંપૂર્ણ ચિત્ર બનાવવા અને દરેકે તેનો સામનો કેવી રીતે કરવાનું પસંદ કર્યું તે માટે હું આવતા વર્ષે પુરાવા લઈશ."

સંબંધિત દસ્તાવેજો