ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 31 ਅਗਸਤ 2022
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਾਡਿਊਲ 2

ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਡਿਊਲ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਡਿਊਲ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਡਿਊਲ 2A ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੋਡਿਊਲ 2B ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਲਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੋਡਿਊਲ 2C ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ-ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਪਤਝੜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਮਾਡਿਊਲ 2, 2A, 2B ਅਤੇ 2C ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ।

ਗਵਾਹ ਗਰਮੀਆਂ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਡਿਊਲ 2 ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਡਿਊਲ 2A, 2B ਅਤੇ 2C ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਾਡਿਊਲ 2, 2A, 2B ਅਤੇ 2C ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਡੀਊਲ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ.

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੀਥਰ ਹੈਲੇਟ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਜਾਂਚ ਨੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਾਡਿਊਲ 2 ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਡਿਊਲ 2A, 2B ਅਤੇ 2C ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।

“ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ।

"ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।"

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼