પૂછપરછમાંથી અપડેટ: મોડ્યુલ 1 માટે આગળનાં પગલાં

  • પ્રકાશિત: 17 ઓગસ્ટ 2022
  • વિષયો: મોડ્યુલ 1

અમે હવે મોડ્યુલ 1 માટે કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશન વિન્ડો બંધ કરી દીધી છે. મોડ્યુલ 1 કોરોનાવાયરસ રોગચાળા માટે યુનાઇટેડ કિંગડમની સ્થિતિસ્થાપકતા અને સજ્જતાની તપાસ કરશે. 

અધ્યક્ષ અરજીઓની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરશે અને સપ્ટેમ્બરમાં નિર્ણય લેશે. અરજદારોને તપાસ દ્વારા સીધા જ સૂચિત કરવામાં આવશે.

અમે એ પણ પુષ્ટિ કરી શકીએ છીએ કે મોડ્યુલ 1 ના સંબંધમાં પ્રક્રિયાગત બાબતોની ચર્ચા કરવા માટે અમારી પ્રથમ પ્રાથમિક સુનાવણી 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ થશે. પૂછપરછ વસંત 2023 માં પુરાવાઓની સુનાવણી શરૂ કરશે. આગામી અઠવાડિયામાં વેબસાઇટ પર વધુ માહિતી પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.