કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન - વેલ્સ (મોડ્યુલ 2B) - પ્રારંભિક સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

કાર્યસૂચિ

1:45 પીએમ (pm)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

2:00 પીએમ (pm)

લીડ કાઉન્સેલ તરફથી મોડ્યુલ 2B પર અપડેટ, સંબંધિત:

 • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
 • મોડ્યુલ 2B માટે અવકાશની કામચલાઉ રૂપરેખા
 • નિયમ 9 વિનંતીઓ
 • ડિસ્ક્લોઝર
 • ભાવિ સુનાવણી તારીખો

3:30 પીએમ (pm)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:30 એ (am)

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:

 • નિયમ 9 વિનંતીઓ
 • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
 • સંસદીય વિશેષાધિકાર
 • નિષ્ણાત પુરાવા
 • સાર્વજનિક સુનાવણીની શરૂઆતની તારીખ અને સ્થળ
 • મુદ્દાઓની સૂચિ
 • વાસ્તવિક જાહેર સુનાવણીની તૈયારી અને આચરણ
 • ત્રીજી પ્રાથમિક સુનાવણી
 • સાંભળવાની કસરત - દરેક વાર્તા મહત્વની છે
 • સ્મારક

12:00 પીએમ (pm)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન