Saamaynta Faafida Covid-19 ee Nidaamka Daryeelka Caafimaadka ee 4ta Qaramada ee UK (Module 3) - Maalinta Dhageysiga Horudhaca ah 2 - 27/09/2023

 • La daabacay: 11 Ogosto 2023
 • Mawduucyada:

Ajandaha

10:30 subaxnimo

 • Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha
 • Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Weydiinta, ee ku saabsan:
  Codsiyada Xeerka 9
  Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
  • Markhaatiyo khubaro ah
  • Xaaladaha aan covid-19 ahayn in la baaro
  Dukumeentiga Liiska Ku-meel-gaarka ah ee Arrimaha
  • Sheeko walba waa muhiim
  • Taariikhaha Dhageysiga Mustaqbalka
 • Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah

2:00 galabnimo

 • Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah