Qoraal-koobeedka wareegsan ee bulshada sayniska - 28-ka Maarso 2022

  • La daabacay: 28 Maarj 2022
  • Nooca: Daabacaadda
  • Module: Ma khuseyso

Dukumeentigani waxa uu ka kooban yahay qoraal-koobeedka wareega ee bulshada sayniska - 28 March 2022

Soo deji dukumeentigan