INQ000390980 - Warqadda Fulinta ee ugu dambeysa ee ka socota Robin Swann (Wasiirka Caafimaadka) kuna socota asxaabta fulinta cinwaankeeduna yahay Waxka bedelka la soo jeediyay ee Ilaalinta Caafimaadka (Coronavirus, Xaddidaadaha) Xeerarka (Waqooyiga Ireland) 2020, oo ku taariikhaysan 14/05/2020

  • La daabacay: 15ka Meey 2024
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2C

Waraaqda Fulinta ee u dambaysay ee ka socota Robin Swann (Wasiirka Caafimaadka) kuna socota asxaabta fulinta cinwaankeeduna yahay wax ka beddelka la soo jeediyay ee Ilaalinta Caafimaadka (Coronavirus, Xaddidaadaha) Xeerarka (Waqooyiga Ireland) 2020, oo ku taariikhaysan 14/05/2020.

Soo deji dukumeentigan