INQ000390980 – Końcowy dokument wykonawczy sporządzony przez Robina Swanna (Ministra zdrowia) do współpracowników wykonawczych zatytułowany Proponowane zmiany w przepisach dotyczących ochrony zdrowia (koronawirus, ograniczenia) (Irlandia Północna) 2020, z dnia 14 maja 2020 r.

  • Opublikowany: 15 maja 2024 r
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2C

Końcowy dokument wykonawczy Robina Swanna (Ministra Zdrowia) do współpracowników wykonawczych zatytułowany Proponowane poprawki do przepisów dotyczących ochrony zdrowia (koronawirus, ograniczenia) (Irlandia Północna) 2020, z dnia 14 maja 2020 r.

Pobierz ten dokument