INQ000270553 – Bayaanka markhaatiga ee Professor Steven Riley (SPI-MO iyo Kooxda Hawsha Carruurta iyo Dhamaystirka Kooxda Shaqada), oo ku taariikhaysan 05/09/2023.

  • La daabacay: 17 Oktoobar 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Bayaanka markhaatiga ee Professor Steven Riley (SPI-MO iyo Kooxda Hawsha Carruurta iyo Dhamaystirka Shaqada), oo ku taariikhaysan 05/09/2023.

Soo deji dukumeentigan