INQ000270553 - ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਟੀਵਨ ਰਿਲੇ (SPI-MO ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਟਾਸਕ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ), ਮਿਤੀ 05/09/2023 ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਵਨ ਰਿਲੇ (SPI-MO ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਟਾਸਕ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ), ਮਿਤੀ 05/09/2023 ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ