INQ000253807 - Bayaanka Markhaati ee Shanaad oo uu bixiyay Sir Christopher Stephen Wormald isagoo ka wakiil ah DHSC, kuna taariikhaysan 25/08/2023.

  • La daabacay: 2 November 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Bayaanka Markhaati ee Shanaad oo uu bixiyay Sir Christopher Stephen Wormald isagoo ka wakiil ah DHSC, kuna taariikhaysan 25/08/2023.

Soo deji dukumeentigan