INQ000253807 – DHSC ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਟੀਫਨ ਵਰਮਾਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ, ਮਿਤੀ 25/08/2023।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 2 ਨਵੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

DHSC, ਮਿਤੀ 25/08/2023 ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਟੀਫਨ ਵਰਮਾਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ