INQ000144792 – 29/03/2023 ના રોજ, આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ વિભાગ વતી સર ક્રિસ્ટોફર સ્ટીફન વર્માલ્ડ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ ત્રીજું સાક્ષી નિવેદન.

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

29/03/2023 ના રોજ, આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ વિભાગ વતી, સર ક્રિસ્ટોફર સ્ટીફન વર્માલ્ડ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ ત્રીજું સાક્ષી નિવેદન.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો