INQ000056476_0039 - Xeerka 9 Jawaabta Su'aalaha ee Prof Matt Keeling, Kooxda Hargabka Faafa ee Sayniska ee Modeling (SPI-MO); Kooxda La-talinta Sayniska ee Xaaladaha Degdegga ah (SAGE); Hawsha Caruurta iyo Dhamaystirka Kooxda Shaqada (TFC); taariikhdu markay ahayd 24/09/2022.

  • La daabacay: 10ka Oktoobar 2023
  • Nooca: Caddeyn
  • Module: Module 2

Jawaabta Su'aalaha Xeerka 9 ee Prof Matt Keeling, Kooxda Hargabka Faafa ee Sayniska ee Modeling (SPI-MO); Kooxda La-talinta Sayniska ee Xaaladaha Degdegga ah (SAGE); Shaqada Carruurta iyo Dhammaadka Kooxda Shaqada (TFC); taariikhdu markay ahayd 24/09/2022.

Soo deji dukumeentigan