INQ000056476_0039 – Zasada 9 Odpowiedź na kwestionariusz od prof. Matta Keelinga, Naukowej Grupy ds. Modelowania Grypy Pandemicznej (SPI-MO); Naukowa Grupa Doradcza ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (SAGE); Grupa Robocza ds. Zadań i Zakończeń dla Dzieci (TFC); z dnia 24.09.2022.

  • Opublikowany: 10 października 2023
  • Typ: Dowód
  • Moduł: Moduł 2

Zasada 9 Odpowiedź na kwestionariusz od prof. Matta Keelinga, Naukowej Grupy ds. Modelowania Grypy Pandemicznej (SPI-MO); Naukowa Grupa Doradcza ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (SAGE); Grupa Robocza ds. Zadań i Zakończeń dla Dzieci (TFC); z dnia 24.09.2022.

Pobierz ten dokument