Szczepionki i terapie (Moduł 4) – Przesłuchanie Wstępne Dzień 1 – 13.09.2023

 • Opublikowany: 8 sierpnia 2023
 • Tematy:

Porządek obrad

10:30 rano

 • Uwagi wstępne przewodniczącego
  • Aktualne informacje od radcy prawnego dotyczące dochodzenia dotyczące:
  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tymczasowy zarys zakresu modułu 4
  • Gromadzenie dowodów
  • Ujawnianie Uczestnikom Głównym
  • Ćwiczenie ze słuchania – każda historia ma znaczenie
  • Terminy przyszłych rozpraw
 • Zgłoszenia od głównych uczestników

14:00

 • Zgłoszenia od głównych uczestników