ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਮੋਡਿਊਲ 5)


ਮੋਡੀਊਲ 5 24 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਅੰਤਮ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ-ਵਿਆਪੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਡੀਊਲ 5 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਡੀਊਲ 5 ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ।

    • ਸੋਮ 3 ਮਾਰਚ – ਵੀਰਵਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨਾ.