ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਵੇਲਜ਼ (ਮੋਡਿਊਲ 2ਬੀ) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ
5 ਮਾਰਚ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਡਾ ਐਂਡਰਿਊ ਗੁਡਾਲ (ਵੈਲਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ)
  • ਡਾ ਟਰੇਸੀ ਕੂਪਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਡਾ ਟਰੇਸੀ ਕੂਪਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਜਾਰੀ ਹੈ
  • ਡਾ ਕੁਏਨਟਿਨ ਸੈਂਡੀਫਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ