ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ - ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2C) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ
1 ਮਈ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਐਡੀ ਲਿੰਚ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ)
  • ਗੈਰੀ ਮਰਫੀ (ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਮੇਟੀ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਸਟਰਲਿੰਗ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ